Henten.net

Vývoj internetových a intranetových aplikácií­.

Month: January 2006

artelglass.com

  • realizácia: 01/2006
  • www: http://www.artelglass.com/
  • technológie: php, mysql
  • rozsah prác: vytvorenie administračného rozhrania

lechuzabb.cz

  • realizácia: 01/2006
  • www: http://www.lechuzabb.cz/
  • technológie: xhtml, css, php, mysql
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie, jednoduché administračné rozhranie

© 2018 Henten.net

Theme by Anders NorenUp ↑