Henten.net

Vývoj internetových a intranetových aplikácií­.

Month: May 2006

legendor.cz

  • realizácia: 05/2006
  • www: http://www.legendor.cz
  • technológie: php, mysql, xml
  • rozsah prác: úpravy a vývoj existujúceho administračného rozhrania

michaelburian.com

  • realizácia: 05/2006
  • www: http://www.michaelburian.com
  • technológie: php, mysql
  • rozsah prác: úpravy a vývoj exsitujúceho administračného rozhrania

azurreizen.cz

© 2018 Henten.net

Theme by Anders NorenUp ↑