Henten.net

Vývoj internetových a intranetových aplikácií­.

Month: September 2006

studioenvelope.cz

  • realizácia: 09/2006
  • www: http://www.studioenvelope.cz (offline)
  • technológie: xhtml, css
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie na základe dodaného grafického návrhu

softender.cz

  • realizácia: 09/2006
  • www: http://www.softender.cz (offline)
  • technológie: xhtml, css
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie na základe dodaného grafického návrhu

© 2018 Henten.net

Theme by Anders NorenUp ↑