Henten.net

Vývoj internetových a intranetových aplikácií­.

Month: January 2007

datalite.cz

  • realizácia: 1/2007
  • www: http://www.datalite.cz
  • technológie: xhtml, css
  • rozsah prác: vytvorenie xhtml šablón webovej prezentácie a blogu na základe dodaného grafického návrhu

robida.cz

  • realizácia: 1/2007
  • www: http://www.robida.cz
  • technológie: xhtml, css, php, mysql
  • rozsah prác: vytvorenie intranetovej zákazkovej knihy (správa objednávok, zamestnancov, klientov, reporty) pre DTP studio

© 2018 Henten.net

Theme by Anders NorenUp ↑