Henten.net

Vývoj internetových a intranetových aplikácií­.

Month: March 2007

letnastudios.cz

  • realizácia: 3/2007
  • www: http://www.letnastudios.cz
  • technológie: xhtml, css
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie na základe dodaného grafického návrhu

ergolightning.cz

  • realizácia: 3/2007
  • www: http://www.ergolightning.cz (offline)
  • technológie: xhtml, css, php, mysql
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie so systémom na správu obsahu

© 2018 Henten.net

Theme by Anders NorenUp ↑