Henten.net

Vývoj internetových a intranetových aplikácií­.

Month: September 2007

maristravel.cz

  • realizácia: 9/2007
  • www: http://www.maristravel.cz
  • technológie: php, mysql, xhtml, css
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie na základe dodaného grafického návrhu, vytvorenie administračného rozhrania webu

premiumkatalog.cz

  • realizácia: 9/2007
  • www: http://www.premiumkatalog.cz
  • technológie: php, mysql, xhtml, css
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie na základe dodaného grafického návrhu, vytvorenie administračného rozhrania webu

© 2018 Henten.net

Theme by Anders NorenUp ↑